⁉️Що зміниться

Тепер норми, що діють у банківській системі України під час створення, оброблення та зберігання електронних документів, пов’язаних із вчиненням правочинів, поширюватимуться і на платіжні організації платіжних систем, учасників платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури та їх клієнтів (користувачів платіжних систем). Це дасть змогу суттєво зменшити непродуктивні витрати й підвищити ефективність виконання банківських та платіжних операцій, а також швидкість і якість обслуговування фінансовими установами своїх клієнтів.

 

🏦Зокрема, Національний банк:
📍визначив види електронного підпису та електронної печатки, які застосовуються платіжними установами;
📍установив вимоги щодо застосування кожного з видів електронного підпису та електронної печатки;
📍врегулював процес створення та зберігання електронних документів платіжними установами.