Більша частина новин зараз стосується коронавірусу та його ходи по планеті.
Водночас, навіть під час кризи необхідно готуватися до життя після неї, аналізувати обставини, що склалися, а також мінімізовувати негативний вплив несприятливих чинників.
АО #КВАДРА_ПРАВО започатковує цикл матеріалів, спрямованих на підтримку бізнесу під час дії карантину та надзвичайної ситуації.

 

👉Розпочинаємо з фінансових питань.
Одна з суттєвих складових витрат майже будь-якого бізнесу – орендна плата.
Відносини оренди регулюються договором між власником та орендодавцем, а також Цивільним кодексом України.
Більшість договорів містять норму про те, що сторони звільняються від відповідальності за порушення умов договору протягом дії обставин форс-мажору.
Підкреслюємо – звільнення від відповідальності, але не від виконання зобов’язань.
Тобто, орендну плату потрібно сплачувати. Але у випадку затримки оплати не відбувається нарахування штрафних санкцій, орендодавець на має права розірвати договір.
Водночас, як вказано вище, Цивільним кодексом України також регулюються питання оренди.

❗️Важливо:
Згідно з частиною 4 статті 762 ЦК України, наймач (орендар) має право вимагати зменшення плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користування майном істотно зменшилася.
Також, згідно з частиною 6 статті 762 ЦК України, наймач (орендар) звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.
Про що це говорить за даних обставин?
Необхідно врахувати, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 установлено з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України карантин, заборонивши, зокрема, відвідування закладів освіти її здобувачами.
При цьому, карантин було запроваджено в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління (з врахуванням Листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154)
Вищевказані нормативні акти безпосередньо унеможливлюють здійснення діяльності закладу освіти в період карантину, а сам карантин наявні підстави вважати обставиною непереборної сили.

❗️Висновок:
Всі приватні заклади освіти, які мають ліцензію, або зареєстровані у формі приватних закладів та закладів позашкільної освіти – МАЮТЬ ПРАВО НЕ СПЛАЧУВАТИ ОРЕНДНУ ПЛАТУ ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД ДІЇ КАРАНТИНУ (також до такої категорії відносяться підприємства, роботу яких зупинено у примусовому порядку – фітнес-клуби, концертні площадки, тощо). Посилатися необхідно на частину 6 статті 762 ЦК України.
Всі інші заклади, які не мають ліцензії – мають право вимагати зменшення орендної плати. Розмір зменшення – предмет домовленостей між сторонами, але вже зараз складається практика, за якої надається знижка в розмірі 50-80% від ставки орендної плати. Посилатися необхідно на частину 4 статті 762 ЦК України. При досягненні домовленостей можливі посилання на фінансові документи підприємства, які вказують на зміну фінансових показників, або іншу документацію, що вказує на зупинення (або часткове зупинення) діяльності.
Для застосування вищевказаних положень закону необхідно письмово повідомити власника приміщення про застосування орендарем норм ЦК України, вказати період та підстави, вручити особисто, або іншими каналами зв’язку.
Також підкреслюємо, що всі орендарі, якими було в повному обсязі сплачено орендну плату за березень, мають право на повернення частини оплати (з 12.03.2020 р. по 31.03.2020 р.) або на врахування даної суми при подальших розрахунках.
В наступному випуску – про те, як правильно зафіксувати обставини форс-мажору.