Питання реєстрації безробітних та виплати допомоги регулюються Постановою КМУ від 19 вересня 2018 р. № 792 «Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» (далі – Постанова № 792) , Законами України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та «Про зайнятість населення».

В умовах воєнного стану, з метою оптимізації процедур та отримання виплат безробітними КМУ затвердив Постанову № 334 від 19 березня 2022 року «Деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану».
Крім цього, 21 квітня Верховна Рада прийняла Законопроект № 7275 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо деяких питань функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в період воєнного стану», (Законопроект № 7275) який наразі направлений на підпис Президенту України.

Розглянемо основні зміни, що передбачають зазначені нормативні документи:
Статус безробітного надається з першого дня реєстрації особи у центрі зайнятості, а допомога по безробіттю призначається з першого дня отримання статусу безробітного;
виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування безробітним, який перебуває на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів;
призначення допомоги по безробіттю внутрішньо переміщеним особам або особам, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають документів про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), здійснюється на підставі відомостей, наявних у Державних реєстрах;
до отримання відомостей стосовно осіб, які не надали відповідні документи, допомога по безробіттю призначається їм у мінімальному розмірі, а загальна тривалість виплати такої допомоги не може перевищувати 180 календарних днів;
після надходження необхідних відомостей тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір переглядаються відповідно до законодавства;
максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 150 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року (на сьогодні це 9750 гривень);
Внутрішньо переміщена особа, яка не мала можливості припинити трудовий договір (інший вид зайнятості) відповідно до пункту 1 статті 36, статей 38, 39 Кодексу законів про працю України у зв’язку з неможливістю продовження роботи за таким трудовим договором (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю і соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття має право припинити такий трудовий договір в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору". Датою припинення трудового договору є день, наступний за днем подання такої заяви. Центр зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи у день припинення трудового договору повідомляє про це: роботодавця (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними); територіальний орган Пенсійного фонду України; територіальний орган Державної податкової служби".

Хто може отримати статус безробітного:
1. особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;
2. особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;
3. особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників;
4. Особи, які закінчили або припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та зареєструвалися в центрі зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби, мають право на додаткові гарантії у сприянні з працевлаштування.
5. Отримати статус безробітного можуть особи, які після введення воєнного стану працювали за трудовим договором, цивільно-правовим договором, або гіг-контрактом.

Як отримати статус безробітного та відповідну допомогу:
1. Зареєструватись через портал Дія:
- Зареєструватись чи авторизуватись в електронному кабінеті за посиланням: https://diia.gov.ua/ за допомогою системи ID.GOV.UA, застосунку Дія або особистого ключа.
- Перевірити та (за необхідності) актуалізувати дані в електронному кабінеті.
- Заповнити анкету для формування заяви про надання статусу безробітного та заяви про призначення допомоги по безробіттю.
- Обрати банківський рахунок для здійснення виплат. Можна вказати рахунок, на який здійснювалась виплата заробітної плати чи соціальних виплат, або відкрити банківський рахунок в межах програми «єПідтримка».
- Завантажити скан-копії або фотографії документів (паспорту, документу про останній вид зайнятості, документу про освіту та інших).
- Підписати за допомогою електронного підпису та подати до обраного центру зайнятості сформовані заяви.
Весь шлях реєстрації складається з 9-ти кроків. І хоча, Законопроект № 7275 передбачає можливість отримання статусу безробітного, навіть за відсутності усього переліку необхідних документів, наразі відповідних налаштувань на Порталі Дія, ще не зроблено, тому без завантаження усіх необхідних документів зареєструватись не можливо!
2. Звернутись до найближчого центру зайнятості особисто.
3. Надіслати заяву та необхідний пакет документів на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або заповнити відповідну форму он-лайн (для осіб, що перебувають на території бойових дій або на тимчасово окупованій території).
Всі необхідні посилання можна знайти на сайті Державної служби зайнятості, в розділі Реєстрація безробітних: https://www.dcz.gov.ua/

Після закінчення воєнного стану, протягом 30 днів, встановлюється строк, у який заявник зобов’язаний з’явитись до центру зайнятості, в якому він зареєстрований, та подати такі документи:
документ, який посвідчує особу (паспорт, посвідчення водія тощо);
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
документ про освіту;
документ про зайнятість, досвід роботи (трудова книжка, цивільно-правовий договір, або документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості);
додаткові документи для окремих категорій осіб, що мають додаткові гарантії (відповідно до Постанови № 792).

Виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі:
працевлаштування безробітного;
поновлення безробітного на роботі за рішенням суду;
вступу до закладу освіти на навчання з відривом від виробництва;
відрахування із закладу освіти;
призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;
набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування;
призначення чи отримання права на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років або досягнення особою встановленого законом пенсійного віку;
призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості;
подання письмової заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
подання письмової заяви про відмову від послуг державної служби зайнятості;
зміни місця проживання;
закінчення строку їх виплати;
зняття з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби зайнятості протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про виплату допомоги по безробіттю (крім періоду дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб);
відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки;
відмови від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості;
смерті безробітного.
перебування безробітного за кордоном понад 30 календарних днів"
не підтвердження без поважних причин будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного протягом 30 робочих днів з дня, наступного за днем останнього підтвердження (відвідування) (під час дії надзвичайного або воєнного стану, карантину, у разі виникнення надзвичайної ситуації)".

За консультацією з питань організації кадрового діловодства, в тому числі в умовах воєнного стану звертайтесь до KVADRA HR!