Верховна Рада ухвалила  у другому читанні та в цілому закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб’єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів (№0889).

 

Як зазначено в пояснювальній записці, цей закон встановлює основні вимоги до порядку видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру, а також визначає порядок здійснення державного контролю за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.

Законом передбачено, що на дозвільний орган буде накладено штраф за:

– неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характер;

– порушення встановлених законом строків видачі (переоформлення, анулювання) або відмови у видачі документа дозвільного характеру чи реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання;

– невнесення чи несвоєчасне внесення в установлені законом строки до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань прийнятих відповідно до закону рішень, поданих до дозвільного органу заяв і декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства та іншої інформації про документи дозвільного характеру і декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, що необхідна для ведення зазначеного реєстру;

– відмову у прийомі документів суб’єкта господарювання на отримання документа дозвільного характеу або у реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства;

– безпідставну відмову адміністратора суб’єкту господарювання у прийнятті заяви для одержання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї;

– видачу документа дозвільного характеру без одержання погоджень, висновків та інших документів, які згідно закону є необхідними для видачі документа дозвільного характеру;

– відмову у видачі документа дозвільного характеру при повторному розгляді документів суб’єкта господарювання з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком неусунення заявником чи усунення в неповному обсязі причин, що стали підставою для попередньої відмови);

– видачау документа дозвільного характеру, необхідність одержання якого не встановлена законом або який не внесено до переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого законом;

– анулювання документа дозвільного характеру дозвільним органом з підстав, не встановлених законом;

– прийняття рішень щодо видачі (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру органами, які відповідно до закону не уповноважені їх видавати;

– відмову суб’єкту господарювання у видачі (переоформленні, анулюванні) документа дозвільного характеру з підстав, не передбачених законом;

– стягнення за видачу (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру не передбачених законом платежів або вимагання сплати будь-яких додаткових коштів.

На даний момент законопроект знаходиться на останньому етапі проходження документу – на підписі президенту, про що свідчить інформація розміщена на сайті парламенту.