statutЯк повідомлялося раніше, 17 червня 2018 року набув чинності Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі за текстом – Закон). Відповідно до вказаного Закону передбачено ряд змін, що стосуються діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Діючі товариства повинні привести свої установчі документи у відповідність з новим законодавством. Для цього встановлений строк в один рік, тобто до 17 червня 2019 року. Після 17 червня 2019 року положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності Законом.

Таким чином, статути не приведені у відповідність припиняють дію лише в частині, що суперечить Закону. Звертаємо увагу на те, що Закон не передбачає відповідальності за неприведення установчих документів у відповідність та не містить положень про те, що установчий документ товариства стає недійсним після 17 червня 2019 року.

Які ж ризики для бізнесу у неприведенні статуту у відповідність?

  • Рішення органів управління товариства прийняті у відповідності з новим Законом, але такі що суперечать статуту товариства, з формальних причин можуть бути оскаржені в суді.
  • Статут товариства може бути повністю чи частково визнаний недійсним у судовому порядку.
  • Банківські установи можуть відмовляти у відкритті, обслуговуванні рахунків, інші контрагенти – в укладенні договорів, наданні інших послуг. Такі ситуації виникали навіть в перехідний період.

Таким чином, навіть відсутність у Законі прямих санкцій за неприведення статуту у відповідність до Закону, таке неприведення  створює значні ризики для учасників (спадкоємців/ правонаступників) та кредиторів товариства, виникнення внутрішньокорпоративних конфліктів та блокування рішень органів товариства через суд. А подібні ситуації можуть бути причинами призупинення діяльності товариства.

Тому не рекомендуємо ігнорувати норми Закону і привести установчі документи у відповідність. Для цього надаємо зразок статуту товариства з обмеженою відповідальністю, розроблений адвокатами АО «КВАДРА ПРАВО».

Звертаємо Вашу увагу на те, що Ваш статут повинен стати робочим документом, а не просто «щоб було» і дублювати норми законодавства. В статуті товариства можна і потрібно передбачити механізми захисту товариства від рейдерства, врегулювати корпоративні відносини між учасниками (порядок входу /виходу/ виключення/ спадкування/ правонаступництва/ звернення стягнення на частку, порядок розподілу прибутку), механізми контролю за керівником (обмежити ліміти/ предмет правочинів, змінити кворум по прийняттю окремих рішень), передбачити можливість скликання Загальних зборів через електронну пошту, іншими засобами. Тобто статут товариства  повинен бути виписаний під Ваш бізнес, з урахуванням його особливостей та взаємовідносин між учасниками бізнесу. Звертайтесь – обов’язково допоможемо.

Зразок статуту за посиланням >>>