Як ми уже повідомляли - 28.08.2018 внесені зміни до Законів України «Про банки і банківську діяльність» та «Про виконавче провадження», згідно з якими:

            - банки зобов’язані під час відкриття або закриття рахунків фізичним особам перевіряти наявність інформації про внесення відомостей про них до Єдиного реєстру боржників, а в разі наявності такої інформації <strong">повідомляти органи державної виконавчої служби або приватних виконавців про відкриття/закриття рахунків таким клієнтам у день відкриття/закриття рахунку;

- порядок надання такої інформації та форма повідомлення встановлюються Національним банком України за погодженням з Міністерством юстиції України.

Національний банк визначив обов’язкові реквізити повідомлення до органів державної виконавчої служби або приватних виконавців про відкриття/закриття рахунків фізичних осіб-боржників, серед яких:

  • найменування та код банку, у якому відкрито або закрито рахунок,
  • місцезнаходження банку,
  • прізвище, ім’я та по батькові клієнта,
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”),
  • дата народження клієнта,
  • дата відкриття або закриття рахунку,
  • номер рахунку клієнта,
  • валюта рахунку.

Нагадуємо про те, що доступ до Єдиного реєстру боржників у мережі Інтернет є відкритим, а отримати інформацію з цього реєстру про фізичних  осіб-боржників можна безкоштовно https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors