АО «KVADRA PRAVO» в інтересах клієнтів здійснює аналіз та відстеження даних щодо здійснення  перевірок суб’єктів підприємництва з метою своєчасної та належної підготовки до такої перевірки.

Так, опубліковано позицію ДФС, згідно якої порушення хронологічної нумерації прибуткових та видаткових ордерів може свідчити про неоприбуткування або несвоєчасне оприбуткування готівкових коштів, які надходять до каси суб’єкта господарювання, а також призвести до перевищення ліміту каси, тобто перевищення встановленого ліміту готівки у касі підприємства на кінець робочого дня.

У зв’язку зі збільшенням кількості звернень наших клієнтів щодо питань, пов’язаних з перевірками Держпраці, повідомляємо наступну актуальну інформацію.

Спеціалісти Держпраці продовжують проведення інспекційних відвідувань для встановлення фактів підміни трудових відносин  цивільно-правовими. Так, в процесі однієї з інспекцій було виявлено те, що цивільно-правові договори, які були оформлені містили ознаки трудових: працівник виконував роботу з реалізації продовольчих товарів протягом трьох місяців, маючи робоче місце  у магазині, дотримуючись режиму роботи закладу, не міг особисто організувати свій режим роботи та відпочинок, не мав права самовільно залишити робоче місце, виконував вказівки підприємця щодо послідовності проведення робіт, не мав права передоручити роботу та організувати її на власний розсуд.

Пропонуємо перелік відкритих баз даних, інформаційних ресурсів для пошуку інформації та її аналізу: