statutЯк повідомлялося раніше, 17 червня 2018 року набув чинності Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі за текстом – Закон). Відповідно до вказаного Закону передбачено ряд змін, що стосуються діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Діючі товариства повинні привести свої установчі документи у відповідність з новим законодавством. Для цього встановлений строк в один рік, тобто до 17 червня 2019 року. Після 17 червня 2019 року положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності Законом.

Таким чином, статути не приведені у відповідність припиняють дію лише в частині, що суперечить Закону. Звертаємо увагу на те, що Закон не передбачає відповідальності за неприведення установчих документів у відповідність та не містить положень про те, що установчий документ товариства стає недійсним після 17 червня 2019 року.

Які ж ризики для бізнесу у неприведенні статуту у відповідність?

  • Рішення органів управління товариства прийняті у відповідності з новим Законом, але такі що суперечать статуту товариства, з формальних причин можуть бути оскаржені в суді.
  • Статут товариства може бути повністю чи частково визнаний недійсним у судовому порядку.
  • Банківські установи можуть відмовляти у відкритті, обслуговуванні рахунків, інші контрагенти – в укладенні договорів, наданні інших послуг. Такі ситуації виникали навіть в перехідний період.

Таким чином, навіть відсутність у Законі прямих санкцій за неприведення статуту у відповідність до Закону, таке неприведення  створює значні ризики для учасників (спадкоємців/ правонаступників) та кредиторів товариства, виникнення внутрішньокорпоративних конфліктів та блокування рішень органів товариства через суд. А подібні ситуації можуть бути причинами призупинення діяльності товариства.

Тому не рекомендуємо ігнорувати норми Закону і привести установчі документи у відповідність. Для цього надаємо зразок статуту товариства з обмеженою відповідальністю, розроблений адвокатами АО «КВАДРА ПРАВО».

Звертаємо Вашу увагу на те, що Ваш статут повинен стати робочим документом, а не просто «щоб було» і дублювати норми законодавства. В статуті товариства можна і потрібно передбачити механізми захисту товариства від рейдерства, врегулювати корпоративні відносини між учасниками (порядок входу /виходу/ виключення/ спадкування/ правонаступництва/ звернення стягнення на частку, порядок розподілу прибутку), механізми контролю за керівником (обмежити ліміти/ предмет правочинів, змінити кворум по прийняттю окремих рішень), передбачити можливість скликання Загальних зборів через електронну пошту, іншими засобами. Тобто статут товариства  повинен бути виписаний під Ваш бізнес, з урахуванням його особливостей та взаємовідносин між учасниками бізнесу. Звертайтесь – обов’язково допоможемо.

Зразок статуту за посиланням >>>

При прийнятті на роботу працівників  фізичним особам-підприємцям, треба виконувати вимоги трудового законодавства, адже якщо підприємець використовує працю фізичних осіб, він є роботодавцем (пп. 14.1.222 ПКУч. 1 ст. 1 ЗУ «Про організації роботодавців»). ФОПу потрібно мати майже ті ж самі кадрові документи, що і юридичним особам, але є певні відмінності.

Прямое урегулирование - это возможность потерпевшему получить выплату страхового возмещения по полису ОСАГО у своего Страховщика.

Як відомо, 14 травня 2019 року Шостий апеляційний адмінсуд м. Києва своїм рішенням скасував постанову №295, якою регулювався порядок проведення виїзних перевірок та інспекційних відвідувань Держпраці.       Таким чином, на сьогодні Держпраці має право проводити перевірки в межах загального порядку, визначеного Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», від 05.04.2007 р. № 877-V.

Якщо Вам потрібна швидка та аргументована відповідь – ні, оскільки з 15 травня 2019 року визнано неконституційною та втратила чинність частина друга статті 26 Закону України «Про виконавче провадження», згідно якої необхідно було додавати до заяви про примусове виконання рішення квитанцію про сплату авансового внеску.