☝️Парламент прийняв за основу відповідний законопроект, який має оновити редакцію Закону України «Про кредитні спілки».
🔺Визначається, що кредитна спілка – це фінансова установа, юридична особа приватного права, створена на засадах кооперації з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні, наданні інших послуг, у тому числі фінансових, за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки та інших джерел.
🔺Законопроект пропонує розширити перелік послуг, які кредитні спілки зможуть надавати своїм членам. Для кредитних спілок з’явиться можливість надавати такі фінансові послуги, як обмін валют та окремі види платіжних послуг.

👉Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду вказав: повернення повістки про виклик до суду з вказівкою причини повернення «за закінченням терміну зберігання» не свідчить про відмову сторони від одержання повістки чи про її неперебування за адресою, повідомленою суду.
✅Такий висновок КЦС ВС зроблено у рішенні (постанові) від 11.05.2021 року у справі 216/3765/16-ц.
Відповідно до частини 6 статті 128 ЦПК України судова повістка, а у випадках, встановлених цим Кодексом, разом із копіями відповідних документів 📨надсилається на:

#Податкова_перевірка завжди направлена на виявлення похибок в діяльності підприємства пов’язаних зі сплатою обов’язкових податкових платежів.
👇Податковим Кодексом України передбачено декілька видів податкових перевірок, але формально здійснюються лише два з них:
🔹камеральна, що здійснюється у приміщенні органу податкової служби. Для її проведення не вимагається спеціального рішення чи обов’язкової присутності платника податків.
🔹виїзна (фактична), що здійснюється за місцем фактичного здійснення платником податків господарської діяльності. Проводиться без попередження платника податку.

Верховна Рада прийняла Закон “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”.
🔖Документ має зменшити обсяг використання в Україні пластикових пакетів та обмежити їх розповсюдження.
Так, ❌забороняється розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:
🔺 надтонких пластикових пакетів;
🔺 тонких пластикових пакетів;
🔺 оксорозкладних пластикових пакетів.

✍️Як повідомляє прес-служба ВС 25 травня Велика Палата Верховного Суду розглянула справу 910/11027/18 за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора Акціонерного банку «Укоопспілка» до колишніх керівників цього банку про відшкодування ними шкоди, заподіяної вкладникам.