Ухвалюючи рішення у справі районний суд визначив суму боргу в іноземній валюті з її відображенням в еквіваленті у гривні за офіційним курсом НБУ станом на день ухвалення. Зазначення судом у своєму рішенні двох грошових сум, які необхідно стягнути з боржника, внесло двозначність до розуміння суті обов'язку боржника, який має бути виконаний примусово за участю державного виконавця.

При укладенні договорів купівлі-продажу нерухомого майна для визначення розміру доходу від продажу та відповідно податку, сторони та нотаріус керуються ціною, визначеною в договорі купівлі-продажу, але не нижче ринкової вартості, розрахованої суб’єктом оціночної діяльності та зареєстрованої в Єдиній базі даних звітів про оцінку. Для ухилення від сплати податків населення користувалося можливістю за «додаткову плату суб’єкту оціночної діяльності» зменшити ринкову вартість нерухомого майна та відповідно заплатити менший податок.

У зв’язку зі зверненнями клієнтів з питань обмежень готівкових розрахунків, вважаємо за необхідне проаналізувати діючі обмеження щодо розрахунків готівкою суб’єктом господарювання.

Відносини між товариством і його учасниками (акціонерами) щодо виконання ними своїх обов'язків врегульовані насамперед ЦК України, ГК України, Законом України «Про акціонерні товариства» і внутрішніми (корпоративними) локальними нормами статутів конкретних товариств. Таке врегулювання створює в цих відносинах правовий порядок, який вимагає від їх суб'єктів певної правової поведінки.

На офіційному сайті ДФС (http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/320874.html) оновлено план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік. З наявної інформації у 2018 році відбудеться 8518 планових податкових перевірок, що на 62 більше, ніж у плані-графіку за червень.