+38 (044) 337 67 05

info@kvadrapravo.com

Важливим моментом функціонування банків є дотримання законності під час здійснення фінансових операцій та взаємовідносин із контрагентами, клієнтами, державними органами та фінансовими установами. Адвокати фірми мають практичний досвід роботи в цій сфері, що дає нам можливість надавати повну правову підтримку в сфері фінансового та банківського права для юридичних осіб, банків та організацій, які займаються фінансовою діяльністю.

 

ЩО ВХОДИТЬ ДО ПЕРЕЛІКУ ПОСЛУГ:

 • Правова підтримка створення, реорганізації та ліквідації/поглинання різних фінансових установ. Підготовка нової документації, що стосується функціонування закладу.
 • Надання юридичної консультації з питань отримання дозвільних документів (ліцензій), підготовки договорів для надання послуг, пов’язаних із фінансами.
 • Роз’яснення моментів і тонкощів організації фінансового моніторингу, кредитування, впровадження механізмів інвестування нерухомості.
 • Супровід угод, що стосуються всіх фінансових операцій (включаючи надання, реструктуризацію та стягнення кредитів і заборгованості).
 • Захист прав і законних інтересів фінансових організацій та банків. Юридичний супровід роботи та участь у вирішенні спірних моментів співпраці з Національним Банком України; Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 • Надання роз’яснень та правової допомоги у використанні українського валютного та банківського законодавства, вирішенні регуляторних та податкових питань.
Для фінансових компаній та ломбардів

 1. Внесення інформації про фінансову установу до Державного реєстру фінансових установ, що включає:

1.1. Включення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ з видачею відповідного документа про реєстрацію фінансової установи

1.2. Переоформлення документа про реєстрацію фінансової установи

1.3. Видачу дубліката документа про реєстрацію фінансової установи

1.4. Виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ за заявою

 1. Видача дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б небанківській фінансовій установі – управителю

 2.1. Видача дубліката дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б небанківській фінансовій установі – управителю

 2.2. Анулювання дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б небанківській фінансовій установі – управителю за заявою управителя

 1. Видача дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю небанківській фінансовій установі – управителю

3.1. Видача дублікату дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю небанківській фінансовій установі – управителю

3.2. Анулювання дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю небанківській фінансовій установі – управителю за заявою управителя

 1. Видача дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів небанківській фінансовій установі

4.1. Видача дубліката дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів небанківській фінансовій установі

4.2. Анулювання дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів небанківській фінансовій установі за заявою небанківської фінансової установи

 1. Видача ліцензій на провадження господарської діяльності

5.1. Видача ліцензій на провадження господарської діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

5.2. Видача ліцензій на провадження господарської діяльності з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

5.3. Видача ліцензій на провадження господарської діяльності з довірчого управління фінансовими активами

5.4. Видача ліцензій на провадження господарської діяльності з надання гарантій та поручительств

5.5. Видача ліцензій на провадження господарської діяльності з факторингу

5.6. Видача ліцензій на провадження господарської діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”

 1. Анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг  (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Для лізингодавців

1. Внесення інформації про юридичну особу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що включає:

 • Внесення інформації про юридичну особу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги
 • Переоформлення документа про внесення інформації про юридичну особу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги
 • Видачу дубліката документа про внесення інформації про юридичну особу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги
 • Виключення інформації про юридичну особу з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, за заявою юридичної особи

2. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з фінансового лізингу

3. Анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг  (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Для страхових компаній

1.1. Включення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ з видачею відповідного документа про реєстрацію фінансової установи

1.2. Переоформлення документа про реєстрацію фінансової установи

1.3. Видачу дубліката документа про реєстрацію фінансової установи

1.4. Виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ за заявою

2.1. Внесення інформації до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів з видачею відповідного документу про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

2.2. Переоформлення документа про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

2.3. Видачу дубліката документа про внесення до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

2.4. Виключення інформації про страхових та перестрахових брокерів з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів за заявою

 1. Внесення  інформації про філію страховика-нерезидента до реєстру філій страховиків-нерезидентів, що включає:

3.1. Внесення інформації про  філію страховика-нерезидента до Реєстру філій страховиків – нерезидентів

3.2. Переоформлення свідоцтва про реєстрацію філії страховика – нерезидента

3.3. Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію філії страховика – нерезидента

3.4. Виключення інформації про  філію страховика-нерезидента з Реєстру філій страховиків – нерезидентів за заявою

 1. Реєстрація правил страхування, змін та (або) доповнень до них
 2. Реєстрація договорів перестрахування
 3. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності

6.1. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування

 1. Анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг  (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Для недержавних пенсійних фондів

1.1. Включення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ з видачею відповідного документа про реєстрацію фінансової установи

1.2. Переоформлення документа про реєстрацію фінансової установи

1.3. Видачу дубліката документа про реєстрацію фінансової установи

1.4. Виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ за заявою

 1. Погодження статуту недержавного пенсійного фонду

2.1. Погодження змін до статуту недержавного пенсійного фонду

 1. Реєстрація пенсійної схеми (пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду
 2. Реєстрація змін до пенсійної схеми (пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду

4.1. Скасування реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду за заявою

 1. Реєстрація інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду

5.1. Реєстрація змін до інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду

 1. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності 

6.1. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів

 1. Анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг  (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) 
 2. Погодження членів ради недержавного пенсійного фонду
 3. Погодження розповсюдження рекламних матеріалів

Для крединих установ

 1. Включення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ з видачею відповідного документа про реєстрацію фінансової установи

1.2. Переоформлення документа про реєстрацію фінансової установи

1.3. Видачу дубліката документа про реєстрацію фінансової установи

1.4. Виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ за заявою

 1. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності

2.1. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

2.2. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання гарантій та поручительств

2.3. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності із залученням фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення

 1. Анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг  (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Для саморегулівних організацій

 1. Внесення інформації про об‘єднання фінансових установ до Реєстру саморегулівних організацій фінансових установ, що включає:

1.1. Внесення інформації  про об‘єднання фінансових установ до Реєстру саморегулівних організацій фінансових установ з видачею  з видачею відповідного документа про реєстрацію об‘єднання

1.2. Переоформлення документа про внесення інформації про об’єднання фінансових установ до Реєстру саморегулівних організацій учасників ринків фінансових послуг

1.3. Видачу дубліката документа про внесення інформації про об’єднання фінансових установ до Реєстру саморегулівних організацій учасників ринків фінансових послуг

Для аудиторських фірм та аудиторів

 1. Внесення інформації про  аудиторську фірму або аудитора до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що включає:

1.1. Включення аудиторської фірми або аудитора до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, з видачею відповідного документа

1.2. Видачу дубліката документа про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

1.3. Продовження строку дії документа про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

1.4. Внесення змін до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

1.5. Виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ та анулювання документа про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ за заявою аудиторської фірми або аудитора

Для здійснення тимчасової адміністрації

 1. Видача сертифіката на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ

1.1. Переоформлення сертифіката на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ

1.2. Видача дубліката сертифіката на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ

1.3. Анулювання сертифіката на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ за заявою

Для власників фінансових установ

Погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі

Для не банківських фінансових груп

Погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи

АП щодо відокремлених підрозділів

 1. Внесення інформації про відокремлений підрозділ фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ
 2. Виключення інформації про відокремлений підрозділ фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ