ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Інтелектуальна власність, як і будь - який інший вид власності, часто є об’єктом протиправних дії з боку третіх осіб і потребує правового захисту. 

У цій області юриспруденції існує безліч нюансів. Тільки досконале знання всіх моментів дозволяє ефективно захистити інтереси клієнта.

Існує дві форми захисту права інтелектуальної власності:

  • Юрисдикційна;
  • Неюрисдикційна

У випадку неюрисдикційної форми захисту особа, права якої порушено, самостійно здійснює дії із захисту своїх прав. Такими діями може бути, наприклад, повідомлення порушника про скоєне ним правопорушення з пропозицією вирішення спору шляхом переговорів.

Неюрисдикційна форма захисту є менш ефективною, ніж юрисдикційна. Як показує практика, правовласник після повідомлення правопорушника про здійснене правопорушення, змушений звертатися до суду у зв’язку з ігноруванням правопорушником  

такого повідомлення.

Наша діяльність переслідує одну мету – дати можливість нашим клієнтам безперешкодно використовувати свої права. На попередньому етапі роботи, ми виробляємо стратегію поведінки, відповідно до викладеної клієнтом інформації і наданими документами.

Основні моменти нашої діяльності:
– представляємо інтереси клієнтів у судах;
– надаємо розгорнуті консультаційні послуги з питань реєстрації об’єктів інтелектуальної власності, відчуження прав на об’єкти інтелектуальної власності, ліцензування та захисту від недобросовісної конкуренції;
– забезпечуємо захист у випадках прояви недобросовісної конкуренції;
– представляємо інтереси клієнтів у переговорах, пов’язаних з об’єктами інтелектуальної власності;
– супроводжуємо угоди клієнта з об’єктами інтелектуальної власності;

– готуємо та реєструємо ліцензійні договори щодо придбання або відчуження об’єктів інтелектуальної власності;
– наші фахівці вміло відстоюють використання права інтелектуальної власності в Інтернеті.

 

IT-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Інформаційні технології та телекомунікації – одна з найбільш привабливих для інвесторів галузей економічної діяльності в Україні. Одночасно зі зростанням телекомунікаційного ринку, дуже швидкими темпами відбувається і розвиток законодавства України, що регулює сферу інформаційних технологій та телекомунікацій.

Досвід наших юристів дозволяє нам розробляти для клієнтів найкращі бізнес-рішення з різноманітних юридичних питань, які можуть виникнути у них під час здійснення діяльності в цій галузі в Україні, зокрема щодо питань корпоративного права, вирішення спорів, регуляторних питань та конкурентного законодавства України.

Ми надаємо нашим клієнтам послуги з таких питань:

  • супровід процесу ліцензування;
  • юридичний супровід процесу надання та використання радіочастот;
  • консультування з усіх питань регулювання ринку;
  • супроводження start-up проектів.